Inpulz & MerkBrouwers. (“ons”, “wij” of “onze”) beheeren zowel de https://inpulz.nl-website als de https://my.inpulz.nl/-website, https:// links.inpulz.nl/ website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld. Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens: Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). Cookies: Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op het apparaat van een Gebruiker worden opgeslagen. Gegevensbeheerder: Verwerkingsverantwoordelijke betekent een persoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens. Gegevensverwerker (of serviceproviders): Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke persoon (anders dan een werknemer van de Verwerkingsverantwoordelijke) die de gegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke. We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken. Betrokkene:

Betrokkene is elke persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker: De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.