Privacy beleid

Voor het laatst bewerkt op 23 januari 2023.

Inpulz & Spesh. (“ons”, “wij” of “onze”) beheeren zowel de https://inpulz.nl-website als de https://my.inpulz.nl/ -website.

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Persoonlijke gegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens over een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens:

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die op het apparaat van een Gebruiker worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder:

Verwerkingsverantwoordelijke betekent een persoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of serviceproviders):

Gegevensverwerker (of Dienstverlener) betekent elke persoon (anders dan een werknemer van de Verwerkingsverantwoordelijke) die de gegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

We kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

Betrokkene:

Betrokkene is elke persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker:

De Gebruiker is de persoon die onze Dienst gebruikt. De Gebruiker komt overeen met de Betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens:

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam

We kunnen bepaalde informatie ook automatisch verzamelen via cookies en vergelijkbare tools.

We gebruiken uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de uitschrijflink of de instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen wordt gegeven.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat (“Gebruiksgegevens”).

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Service met of via een mobiele apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser die u gebruikt en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie vast te houden.
Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheden gegevens die een unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen.

Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te laten werken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Sommige van onze serviceproviders gebruiken ook cookies en trackingtools. Zie Analytics en gedragsremarketing hieronder.

Inpulz gebruikt de verzamelde gegevens:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden:
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
  Machine learning-modellen trainen
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Inpulz bewaart uw persoonlijke gegevens op onze servers of die van onze serviceproviders slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Inpulz bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computersystemen die eigendom zijn van of worden beheerd door ons of onze serviceproviders die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Europese Unie (EU) bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar de Europese Unie (EU) overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Inpulz zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Zakelijke transactie:

Als Inpulz betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving:

Onder bepaalde omstandigheden kan Inpulz worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten:

Inpulz kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendom van Inpulz.
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken.
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen.
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

 • Stripe: Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy
 • Mollie: Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.mollie.com/nl/privacy
 • PayPal: Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub
Wettelijke basis voor verwerking

We vertrouwen op een of meer van de volgende rechtsgronden (indien van toepassing) om Persoonsgegevens te verwerken:

 • Om een contract met u aan te gaan en uit te voeren of om alle stappen uit te voeren die u van ons verlangt voordat u een contract aangaat.
 • Om onze legitieme zakelijke belangen na te streven bij het aangaan, beheren of afsluiten van onze zakelijke relatie met u.
 • Waar u ons specifiek toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming, kunt u (behoudens contractuele en wettelijke beperkingen) weigeren uw toestemming te geven, of ervoor kiezen uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat als u weigert toestemming te geven of uw toestemming intrekt voor bepaalde verwerking van uw persoonlijke gegevens, we mogelijk niet in staat zijn om bepaalde diensten te verlenen.

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Geautoriseerde werknemers, vertegenwoordigers en agenten hebben toegang tot uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Inpulz streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks bijwerken in het gedeelte met accountinstellingen. Als u uw persoonlijke gegevens niet kunt wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen door te voeren.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke Persoonsgegevens wij van u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht:

 • Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die we over u bewaren
 • Om alle Persoonsgegevens die over u worden bewaard en die onjuist zijn, te corrigeren
 • Om de verwijdering van persoonlijke gegevens die over u worden bewaard te verzoeken


U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan Inpulz verstrekt. U kunt verzoeken om een kopie van uw Persoonsgegevens in een veelgebruikt elektronisch formaat zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Onze Service richt zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “wijzigingsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

info@spesh.nl